Je gebruikt een browserversie die deze website niet volledig ondersteunt.

Hierdoor kan het zijn dat sommige elementen (bijvoorbeeld labels of grafieken) niet zichtbaar zijn en de rapportage niet optimaal wordt weergegeven.
Gebruik voor de beste online ervaring van Sprockler een nieuwe versie van:

Meedoen Werkt Lab 5
Dagbesteding & Participatie in Amsterdam

Amsterdam, 12 december 2016

Het programma Meedoen Werkt is nu bijna 2 jaar bezig en vol op stoom. Naast de projecten gestart in 2015 zijn sinds een half jaar ook de focusexperimenten bezig.

Op 12 december ontmoetten betrokkenen bij participatie en dagbesteding in Amsterdam elkaar in Ru Paré, huis van de Wijk in Nieuw-West. Ze delen hun ervaringen om van elkaar te leren en om verbeteracties voor 2017 te formuleren.

Op deze website kunt u de verhalen lezen die deze middag zijn gedeeld. Klik op de stippen om de achterliggende verhalen te lezen. Alle verhalen samen leveren patronen op die inzicht bieden voor mogelijke verbeteracties. De deelnemers hebben zelf de patronen geduid.

Scroll naar beneden om uw eigen verhaal te vinden en die van anderen te lezen.

Verhaal vraag: “Kun je een verhaal vertellen over een persoonlijke ervaring in het afgelopen half jaar, waardoor jij meedoet/waardoor meer Amsterdammers in een kwetsbare situatie meedoen in de stad? Wat gebeurde er en wat is de verandering die je hebt gezien?”

Als je op een stip klikt wordt dat specifieke verhaal opgelicht. De antwoorden van deze persoon lichten dan op bij elke vraag waardoor je de antwoorden van een persoon kan volgen door de vragen. Als je nogmaals op dezelfde stip klikt wordt deze weer het normale formaat.

Kenmerken van de vertellers

Rol

Ik heb mijn verhaal verteld als...

Actief in

Ik ben actief in...


De lijnen laten zien dat een aantal mensen in meerdere delen van de stad actief zijn.

Projecten

Ik ben betrokken bij de volgende projecten en/of experimenten:

Focusexperiment

Ontdubbelen intern: één regisseur

Ontdubbelen extern: welzijn aan kop

Leren participeren

Makersnetwerk, bewondernemers

Move your World

Upcycle

Van mantelzorg naar mantelwerk:
‘Werk is dichterbij dan je denkt’

Team Dwars

Bondgenoten

Participatiewinkel Oost

De Groene Golf

6

4

8

10

5

5

5


7

12

3

6

Gemeentelijk project

Veranderteam / Team 8

Passende plek na re-integratie

Weegteam W&R/Activering

Begeleiding kandidaten met
indicatie banenafspraak

Verkenning samenwerking met UWV
voor herbeoordeling Wajongers

Empowerment en
participatiediagnose bij Pantar

Wijkzorg, dagbesteding en
ambulante ondersteuning in het
kader van de Wmo

Individual placement & support
(IPS)

11

8

5

1


2


4


105

 

Wmo doorstroomtrajecten

Participatieservicepunten

Leerprogramma klantmanagers en
cultuurontwikkeling

Onderzoek naar het effect van
interventies

Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse

Onderzoek: cliëntervaringen

Inzet van ervaringsdeskundigen

2

3

4


1


5


1

4

Wat is jouw verhaal?

Toon van het verhaal

De toon van mijn verhaal is...

“Het is opvallend dat er voornamelijke positieve verhalen zijn gedeeld. De aanleidingen van de verhalen zijn vaak negatief, gaan over een belemmering of iemand met problemen. Maar het positieve is dan we hier met elkaar aan mogen en kunnen werken en we investeren in de positieve verandering naar boven te halen. We denken dat de reden dat de meeste verhalen positief zijn.”

Bereik, plekken & matchen

Mijn verhaal gaat vooral over...

Gaat over

Mijn verhaal gaat vooral over...

Verandering

Waar is de verandering?

Mijn verhaal gaat vooral over een verandering...

“Het is opvallend dat er veel stickers in het midden zitten, kennelijk hebben we elkaar nodig bij verandering.”

Moeilijkheidsgraad & Duur van het resultaat

Het realiseren van participatie in mijn verhaal was... (x-as)
Het resultaat van deze verandering in mijn verhaal is... (y-as)

“De meeste veranderingen die hier beschreven zijn zijn blijvende verandering in het leven van een persoon en ook blijvend in de manier van werken van het systeem.”
“Aan de antwoorden te zien, zijn we nu allemaal hoopvol over hoe lang het resultaat van de verandering blijft. Ik hoop dat als we elkaar over een tijd spreken dit nog steeds zo is.”
“Ook al is het resultaat van een experiment niet blijvend geweest, wil dat nog niet zeggen dat je er niet van hebt geleerd.”

Relevantie van de verandering

Het effect van de verandering die ik beschreef is relevant voor...

“Bijna iedereen zegt dat het effect van de verandering in hun verhaal relevant is voor alle Amsterdammers in een kwetsbare situatie. Als het eenmalig is gaat het vaak om het verhaal van een specifiek persoon. Maar al pratend kwamen weer achter dat dat effect dan voor Amsterdammers in een zelfde situatie ook geldt.”

Factoren

Stimulerend & Belemmerend

Welke factoren waren voor jou het afgelopen half jaar het meest stimulerend en belemmerend voor de duurzame participatie van kwetsbare Amsterdammers?

“Wat stimulerend werkten in onze verhalen waren wijzelf, het samenwerken met derden, het contact met de klantmanagers, het netwerk, de kennis en informatie en de manier van communiceren. Belemmerend werkte het gebrek aan tijd en geld en een (nog) waardeloos informatiesysteem.”
“Speciaal aan communicatie is hard gewerkt het laatste half jaar. Wat daar zo stimulerend aan is, is dat de benadering van klanten heel anders is geworden, we bieden ze iets aan. Mensen gaan zelf nadenken over wat ze willen doen en dan praten we over mogelijkheden.”

Wie?

Wie heeft het meest geholpen bij het vinden van een passende plek?

“Het sociale netwerk lijkt vooral een rol te hebben gespeeld bij focusexperimenten.”